30

CG Sky01 手擲機

手擲機 CG Sky01 一、主要數據 1.全長:36 cm 2.翼展:34 cm 3.翼平面:錐型翼 4.主翼面積:185.3 平方公分 5.平均翼弦:(面積/翼展)185.3 / 34 = 5.45 cm 6.展弦比:(翼展/平均翼弦)34 / 5.45 = 6.24 7.上反角:0 8.全備重 […]